INCLUZIV24.MD
Postat la: 09:44, 29 septembrie 2020
Social

Starea de urgență în sănătate publică a fost instituită pe unități teritorial-administrative.

Comisia Națională pentru Sănătate Publică a decis instituirea stării de urgență în sănătate publică pe unități teritorial-administrative.
Starea de urgență în sănătate publică a fost instituită pe unități teritorial-administrative.
Comisia națională extraordinară de sănătate publică, cu  scopul sporirii randamentului măsurilor aplicate de prevenire și control a infecției COVID-19, precum și a eficienței gestionării resurselor, a instituit starea de urgență în sănătate publică pe unități teritorial-administrative. De asemenea, au fost stabilite măsurile de sănătate publică aplicabile la nivel național, gradele de alertă în funcție de indicatorii nivelului de risc,  gradul “cod roșu” este asimilat stării de urgență în sănătate publică.

Hotărârea nr. 33 din 28 septembrie 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică

În temeiul art. 55 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, urmare a analizei evoluției situației epidemiologice, Comisia națională extraordinară de sănătate publică constată că situația epidemiologică este nefavorabilă, fiind determinată în principal de tendințele negative majore atestate în anumite unități administrativ-teritoriale ale țării. În scopul sporirii randamentului măsurilor aplicate de prevenire și control a infecției COVID-19, precum și a eficienței gestionării resurselor, Comisia națională extraordinară de sănătate publică:

HOTĂRĂŞTE:

1. Se abrogă, începând cu 1 octombrie 2020, Hotărârea nr. 10 din 15 mai 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică.

2. Se instituie, începând cu 1 octombrie 2020, stare de urgență în sănătate publică în unitățile administrativ-teritoriale pentru care a fost stabilit gradul de alertă „Cod Roșu”, conform Anexei nr. 1, în baza indicatorilor nivelului de risc al transmiterii virusului SARS-CoV-2, prezentați de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică.

3. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor institui măsurile de sănătate publică conform Planului de pregătire și răspuns la infecția cu Coronavirus de tip nou (COVID-19) – Versiunea 2, în corespundere cu gradul de alertă din teritoriul administrativ gestionat.

4. Ajustarea (înăsprirea/relaxarea) măsurilor de sănătate publică, ce vizează activitatea instituțiilor de învățământ, instituțiilor medico-sanitare, instituțiilor de prestare a serviciilor publice, instituțiilor de ordine publică, a agenților economici, birourilor electorale și a secțiilor de votare, vor fi coordonate în prealabil cu Comisia națională extraordinară de sănătate publică.

5. Se stabilesc măsurile de prevenire şi control a infecției COVID-19, aplicabile la nivel național, conform Anexei nr. 2. Măsurile urmează a fi ajustate de către Comisia națională extraordinară de sănătate publică în funcție de evoluția situației epidemiologice.

6. Se solicită autorităților din domeniul ordinii publice să continue supravegherea respectării de către persoanele fizice şi juridice a măsurilor de prevenire şi control a infecției COVID-19.

7. Hotărârile Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică sunt executorii pentru autoritățile administrației publice centrale și locale, pentru persoanele fizice și juridice, indiferent de domeniul de activitate și forma juridică de organizare.

8. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor asigura revizuirea tuturor hotărârilor/dispozițiilor aprobate, aducându-le în concordanță cu Hotărârile Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică a Republicii Moldova.

9. Se recomandă reprezentanților mass-media de a informa publicul despre necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire și control a infecției COVID19.

10. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.

11. Prezenta Hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului.
Președinte al Comisiei, Prim-ministru Ion CHICU.

Vicepreședinte al Comisiei, ministru al Sănătății, Muncii și Protecției Sociale Viorica DUMBRĂVEANU.
Secretar al Comisiei, director interimar al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică Vasile GUȘTIUC.
Ctrl
Enter
Ați depistat o greȘeală?
Evidențiați cuvântul și apăsați Ctrl+Enter